Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 197
(86 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Kasal.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 11. 2004. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 1. 2005 jako tisk 828/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 828
Novela z. ochrana před domácím násilím

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 828/0 dne 24. 11. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0828.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2005 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1515).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 16. 6. 2005 na 45. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 70, usnesení č. 1723).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 828/4, který byl rozeslán 1. 12. 2005 v 7:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 736, usnesení č. 2034).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2006.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. RSDr. Vlastimil Balín, který nepřijal k tomuto tisku dne 18.1.2006 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 197/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 26.1.2006.

Svým usnesením č. 312, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 31.1.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 2. 2006 poslancům jako tisk 828/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 2. 2006 poslancům jako tisk 828/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 142, usnesení č. 2267).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 2006.

Témata EUROVOC: domácí násilífyzické násilímanželstvítrestný čin proti osobámvystěhování z bytuvýkon rozhodnutí