Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 185
(154 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, Josefa Pavlaty, Aleny Palečkové, Václava Jehličky, Martina Mejstříka a dalších senátorů o Ústavu paměti národa a změně některých dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Liška, senátor Josef Pavlata, senátorka Alena Palečková, senátor Václav Jehlička, senátor Martin Mejstřík, senátor Pavel Sušický, senátor Tomáš Julínek, senátor Jiří Šneberger, senátor František Příhoda, senátor Vítězslav Vavroušek, senátorka Alena Venhodová, senátor Karel Tejnora, senátor Milan Bureš, senátor Zdeněk Janalík, senátor František Kopecký, senátor Jiří Nedoma, senátor Miloslav Pelc, senátor Jan Nádvorník, senátor Vlastimil Sehnal.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.11.2005.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.5.2006.

Senát přikázal senátní tisk dne 25.1.2006.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Prof.Ing. Jan Hálek, který přijal k tomuto tisku dne 18.5.2006 usnesení č. 183.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Prof.Ing. Jan Hálek, který přijal k tomuto tisku dne 20.6.2006 usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 185/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 25.1.2006.

Svým usnesením č. 297, v hlasování č. 190 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 30.3.2006.

Svým usnesením č. 407, v hlasování č. 145 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.6.2006.

Svým usnesením č. 504, v hlasování č. 67 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 8. 2006. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2006 jako tisk 15/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 15
Senátní n.z. o Ústavu paměti národa

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 21. 8. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2006 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: Karel Černý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 11. 2006 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 77).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 15/5, který byl rozeslán 20. 3. 2007 v 15:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 308).

Navazující senátní tisk č. 62.

Témata EUROVOC: archivautoritativní režiminformační službakomunismuslidská právapolitická diskriminaceveřejná institucezpřístupňování informací