Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 160
(26 kB)
Návrh zákona o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jaromír Schling.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2005 jako tisk 984/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 984
N.z. o výstavbě vzlet. a přistáv. dráhy letiště Praha Ruzyně

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 984/0 dne 19. 5. 2005. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0984P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2005 (usnesení č. 456). Určil zpravodaje: Ing. Martin Říman a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2005 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1863).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 984/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 984/3, který byl rozeslán 21. 10. 2005 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 386, usnesení č. 1958).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. František Kopecký, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2005 usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 160/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 5.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 544/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2005.

Témata EUROVOC: hospodářské priorityinženýrské stavbyletecká dopravaletištěslužba ve veřejném zájmu