Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 134
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Ludvík Hovorka.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1035/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1035
Novela zákona o občanských průkazech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1035/0 dne 4. 7. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1035.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Lubomír Suk a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 18. 8. 2005 na 46. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 18. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 70, usnesení č. 1830).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.8.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.9.2005.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Brýdl, který přijal k tomuto tisku dne 14.9.2005 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 134/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 15.9.2005.

Svým usnesením č. 235, v hlasování č. 196 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.9.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 395/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 9. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 9. 2005.

Témata EUROVOC: identifikační průkazkampaň na získání veřejnostistarý člověk