Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 122
(174 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Ladislav Skopal.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 12. 2004. Vláda zaslala stanovisko 21. 1. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 1. 2005 jako tisk 846/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 846
Novela z. stát. zem. intervenčním fondu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 846/0 dne 20. 12. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0846P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1571).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 846/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 846/3, který byl rozeslán 21. 6. 2005 v 18:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 598, usnesení č. 1789).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 3.8.2005 usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 122/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 4.8.2005.

Svým usnesením č. 205, v hlasování č. 115 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 5.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 441/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 846/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 846/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 59, usnesení č. 1862).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 6. 10. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 846/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 846/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 329, usnesení č. 1941).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 11. 2005.

Témata EUROVOC: agrární sektorchmelintervenční politikaplatbaspolečná zemědělská politikavinicezemědělsko-potravinářský sektorzemědělská výrobazemědělský podnik