Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 116
(312 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Milan Šimonovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 833
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 833/0 dne 1. 12. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2004 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kala a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1416).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 833/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 833/2, který byl rozeslán 19. 5. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 222, usnesení č. 1733).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 116/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 3.8.2005.

Svým usnesením č. 204, v hlasování č. 111 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 5.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 411/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 833/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 833/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 48, usnesení č. 1858).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 10. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 10. 2005.

Témata EUROVOC: bezpečnost silničního provozubezpečnostní zařízeníevropský řidičský průkazpoliciepozemní dopravapravidla silničního provozusilniční síťsprávní deliktřidičský průkaz