Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 79
(44 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Hlavního města Prahy Rudolf Blažek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2004. Vláda zaslala stanovisko 3. 12. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 12. 2004 jako tisk 811/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 811
Novela z. občanský zákoník

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 811/0 dne 4. 11. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0811.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2004 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1511).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 811/3, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 164, usnesení č. 1668).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.5.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.6.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jaroslav Kubín, který přijal k tomuto tisku dne 15.6.2005 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 79/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.6.2005.

Svým usnesením č. 154, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.6.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 359/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 811/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 811/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 94, usnesení č. 1843).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 9. 2005.

Témata EUROVOC: hlavní městonáklady skladováníobecobčanský zákoníkosobní vlastnictvíosobní zbraňskladováníveřejný sklad