Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 211
(113 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 975
Vládní návrh zákona o regulaci reklamy - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 975/0 dne 15. 6. 2001.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci dne 2000-12-29.
  Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0975.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2001 (usnesení č. 424). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1757).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 975/4, který byl rozeslán 30. 1. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 179, usnesení č. 2034).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.2.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.3.2002.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Věra Vašínková, který přijal k tomuto tisku dne 7.3.2002 usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 211/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 15.3.2002.

Svým usnesením č. 309, v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 138/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Témata EUROVOC: analýza dopadufarmaceutický výrobekhromadné sdělovací prostředkyléknemocniční zařízenínáklady na zdravíomezování soutěžeorganizace zdravotnictvíposlanec parlamentuposlanecký mandátpropagaceschůze parlamentutabáktabákový průmyslvyvlastněnízdravotní politikazdravotní riziko