Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 57
(140 kB)
Návrh zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 766
V.n.z. o kontrole obchodu s výrobky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 766/0 dne 8. 9. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2004 (usnesení č. 326). Určil zpravodaje: Ing. Karel Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1517).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 766/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 766/2, který byl rozeslán 24. 3. 2005 v 14:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 151, usnesení č. 1620).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.4.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.5.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 27.4.2005 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 57/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 4.5.2005.

Svým usnesením č. 136, v hlasování č. 57 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.5.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 228/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2005 poslancům jako tisk 766/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2005 poslancům jako tisk 766/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 316, usnesení č. 1714).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 6. 2005.

Témata EUROVOC: dovozní politikadovozní povoleníkontrola dovozuobchod se zbraněmipřibližování legislativytrh zbožívývozní povolenízahraniční obchod