Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 55
(54 kB)
Návrh zákona o výstavbě vybraných dálnic, rychlostních silnic, silnic a tranzitních železničních koridorů a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jiří Hanuš.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2003. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2003 jako tisk 373/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 373
Návrh zákona o výstavbě dálnic

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 373/0 dne 25. 6. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0373P.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Schling a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 795).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 24., 25. 3. 2004 na 30. schůzi přerušeno (hlasování č. 42, usnesení č. 983).
  Návrh zákona v obecné rozpravě 2. 11. 2004 na 37. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 26, usnesení č. 1326).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23., 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 373/6, který byl rozeslán 3. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 156, usnesení č. 1480).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 373/7, který byl rozeslán 24. 3. 2005 v 9:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 112, usnesení č. 1617).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.4.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.5.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Igor Petrov, který přijal k tomuto tisku dne 27.4.2005 usnesení č. 76.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Igor Petrov, který přijal k tomuto tisku dne 4.5.2005 usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 55/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 4.5.2005.

Svým usnesením č. 132, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 6.5.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2005 poslancům jako tisk 373/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2005 poslancům jako tisk 373/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 314).

Témata EUROVOC: dálnicehospodářské prioritysilniční stavbysilniční síťstavební právoveřejně prospěšná služba