Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 208
(44 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Václav Krása.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 7. 2001. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2001 jako tisk 999/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 999
Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 999/0 dne 9. 7. 2001.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Tomáš Julínek, který přijal k tomuto tisku dne 6.3.2002 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 208/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 14.3.2002.

Svým usnesením č. 305, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.3.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 176/2002.

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 881, usnesení č. 2220).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 4. 2002.

Témata EUROVOC: pojistnépojištění osobpojišťovnazdanitelný příjemzdravotní pojištěnízdraví veřejnosti