Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 7
(41 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Milada Emmerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 648
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 648/0 dne 22. 4. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: MUDr. Josef Janeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1117).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 648/2, který byl rozeslán 21. 10. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 148, usnesení č. 1358).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 648/3, který byl rozeslán 2. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 12. 2004 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 343, usnesení č. 1422).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.2.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.1.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Vavroušek, který přijal k tomuto tisku dne 19.1.2005 usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 7/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 27.1.2005.

Svým usnesením č. 51, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 2.2.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 123/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2005 poslancům jako tisk 648/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2005 poslancům jako tisk 648/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 438, usnesení č. 1540).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 3. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 3. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 3. 2005.

Témata EUROVOC: bezplatná zdravotní péčedatabázeinformační systémpojišťovnavšeobecné zdravotní pojištěnízdravotní pojištění