Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 203
(96 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Pavel Dostál.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 976
Vládní návrh zákona o Českém rozhlasu

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2002.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Daniel Kroupa, který přijal k tomuto tisku dne 27.2.2002 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 203/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 13.3.2002.

Svým usnesením č. 282, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.3.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 192/2002.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2002 poslancům jako tisk 976/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2002 poslancům jako tisk 976/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 885, usnesení č. 2222).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2002.
  Prezident zákon nepodepsal a 23. 4. 2002 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 976/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 9. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 323, usnesení č. 2305).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2002.

Témata EUROVOC: organizační schémastruktura podniku