Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 467
(116 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jiří Pospíšil.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 4. 2004. Vláda zaslala stanovisko 21. 5. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2004 jako tisk 643/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 643
Novela občanského soudního řádu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 643/0 dne 22. 4. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0643.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2004 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1171).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 643/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 643/3, který byl rozeslán 13. 10. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 169, usnesení č. 1399).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.12.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.1.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ladislav Macák, který přijal k tomuto tisku dne 4.1.2005 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 467/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 5.1.2005.

Svým usnesením č. 31, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 6.1.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 1. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 1. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 1. 2005.

Témata EUROVOC: občanské právoodvolánísoud vyšší instancežaloba na zrušení