Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 463
(43 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 483
Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.12.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.1.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2004.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Brýdl, který přijal k tomuto tisku dne 4.1.2005 usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 463/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 6.1.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 61/2005.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 1. 2005.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 1. 2005.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 2. 2005.

Témata EUROVOC: bytová politikafinancování z veřejných prostředkůplán financovánízlepšování bydlenízpůsob financování