Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 436
(233 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb. a zákona č. 418/2004 Sb. a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Jitka Seitlová, senátor Jiří Liška, senátor Karel Tejnora, senátor František Kopecký, senátor Alexandr Novák, senátor Jiří Pospíšil, senátor Luděk Sefzig, senátor Pavel Eybert, senátor Ivan Adamec, senátor Tomáš Julínek, senátor Zdeněk Bárta, senátorka Václava Domšová, senátor Jan Ruml, senátor Josef Jařab, senátor Martin Mejstřík, senátor Karel Barták, senátor Jaroslav Šula, senátor Petr Pithart, senátorka Jaroslava Moserová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.11.2004.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 10.1.2005.

Senát přikázal senátní tisk dne 11.11.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 1.12.2004 usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 436/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 30.3.2005 usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 436/7.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 11.11.2004.

Svým usnesením č. 544, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 28.1.2005.

Svým usnesením č. 62, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.3.2005.

Svým usnesením č. 94, v hlasování č. 78 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.3.2005.

Svým usnesením č. 94, v hlasování č. 78 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 5. 2005 jako tisk 945/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 945
Novela z. o volbách do Parlamentu České republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 945/0 dne 11. 4. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 5. 2005 (usnesení č. 442). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1751).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 945/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 945/3, který byl rozeslán 23. 9. 2005 v 12:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 162).

Témata EUROVOC: hlasováníkonečný volební seznamkorespondenční hlasováníparlamentní volbyrozdělení na volební kraje