Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 199
(33 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 5. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 949/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 949
Návrh branného zákona

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 949/0 dne 30. 5. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2001 (usnesení č. 429). Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1798).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 949/3, který byl rozeslán 1. 2. 2002 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 388, usnesení č. 2058).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Michael Žantovský, který přijal k tomuto tisku dne 27.2.2001 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 199/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 13.3.2002.

Svým usnesením č. 284, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 128/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Témata EUROVOC: armádadobrovolná vojenská službavojenské cvičenízákladní vojenská službazálohy