Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 419
(186 kB)
Návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 682
V. n. branného zákona

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 682/0 dne 3. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Vidím a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1179).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 682/2, který byl rozeslán 21. 9. 2004 v 18:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2004 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 117, usnesení č. 1277).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.10.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.11.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.10.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 21.10.2004 usnesení č. 193, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 419/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 4.11.2004.

Svým usnesením č. 531, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 5.11.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 585/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 11. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 11. 2004.

Témata EUROVOC: armádadobrovolná vojenská službavojenské cvičenívojenský výcvikválečné právozákladní vojenská službazálohy