Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 196
(35 kB)
Návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je místopředseda vlády Pavel Rychetský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1039
Vládní návrh ústavního zákona o referendu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1039/0 dne 13. 9. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2001 (usnesení č. 449). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1829).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1039/2, který byl rozeslán 1. 2. 2002 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 271, usnesení č. 2049).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2002.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Šula, který přijal k tomuto tisku dne 13.3.2002 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 196/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Šula, který přijal k tomuto tisku dne 4.9.2002 usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 196/4.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 19.9.2002.

Svým usnesením č. 461, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Témata EUROVOC: držba akciífinanční akciereferendumvelký podnikveřejný majetekvolební systémzákonodárná iniciativaústava