Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 399
(58 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti .

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 514
Novela z. trestní zákon - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 514/0 dne 13. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 876).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 514/1, který byl rozeslán 6. 4. 2004 v 15:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2004 na 31. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 107, usnesení č. 1137).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 514/2, který byl rozeslán 18. 6. 2004 v 12:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 276, usnesení č. 1224).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.7.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.8.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.7.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 28.7.2004 usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 399/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 29.7.2004.

Svým usnesením č. 510, v hlasování č. 65 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 537/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2004.
  Prezident zákon nepodepsal a 23. 8. 2004 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 514/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 514/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 102, usnesení č. 1275).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 10. 2004.

Témata EUROVOC: evropský zatýkací rozkazmezinárodní trestní právoobchodování s lidmiorganizovaný zločinosobní zbraňpolitické násilístátní převratstřelná zbraň a střelivoterorismustrestný čin proti lidskosti