Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 355
(35 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau ve Spolkové republice Německo
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Milan Šimonovský.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.5.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 665.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 10.7.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.5.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 2.6.2004 usnesení č. 308, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 355/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 22.7.2004.

Svým usnesením č. 489, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: NěmeckoPolskoevropský regionpřeshraniční dopravapřeshraniční spoluprácesilniční stavbyČeská republika