Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 351
(446 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 202
Vládní návrh zákona v souvislosti se správním řádem - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.4.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.5.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.4.2004.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Jaroslav Mitlener, který přijal k tomuto tisku usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 351/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 20.5.2004.

Svým usnesením č. 446, v hlasování č. 87 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 24.5.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 501/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 5. 2004 poslancům jako tisk 202/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 5. 2004 poslancům jako tisk 202/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 168, usnesení č. 1198).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 8. 2004.

Témata EUROVOC: místní příslušnostsprávní pravomocsprávní právosprávní soudsprávní řízenívěcná příslušnost