Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 188
(43 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1056
Vl. zák. o ochraně spotřeb. při uzavírání sml. - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1056/0 dne 27. 9. 2001.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci dne 2001-07-31.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: Ing. Martin Starec a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1758).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1056/4, který byl rozeslán 30. 1. 2002 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 183, usnesení č. 2035).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2002.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Mirek Topolánek, který přijal k tomuto tisku dne 27.2.2002 usnesení č. 197, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 188/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 15.3.2002.

Svým usnesením č. 307, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Témata EUROVOC: nemocniční zařízeníochrana spotřebitelepediatriepronájem nemovitostiprávo EUprůmyslová budovapřibližování legislativystavbačasově vymezené spoluvlastnictví