Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 325
(84 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 435
Novela z. o hnojivech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 435/0 dne 29. 8. 2003.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 9. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Petr Zgarba a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 28)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 852).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 435/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 435/2, který byl rozeslán 24. 3. 2004 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 66, usnesení č. 991).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.4.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.5.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Bohumil Čada, který přijal k tomuto tisku dne 28.4.2004 usnesení č. 276, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 325/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.4.2004.

Svým usnesením č. 418, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 3.5.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 317/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2004.

Témata EUROVOC: hnojivanakládání s odpademorganická hnojivaskladovánízalesněná plochazemědělská půdazemědělský výzkum