Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 309
(34 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Kraje Vysočina František Dohnal.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 7. 2003.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 379
Novela z. o ochraně spotřebitele

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 379/0 dne 2. 7. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0379.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Ludvík Hovorka a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 798).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 379/2, který byl rozeslán 18. 2. 2004 v 17:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 574, usnesení č. 963).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.3.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.4.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.3.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 7.4.2004 usnesení č. 265, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 309/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 8.4.2004.

Svým usnesením č. 395, v hlasování č. 78 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 9.4.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 217/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2004.

Témata EUROVOC: finance místních úřadůochrana spotřebitelepokutapropagacerozpočtová pravidla