Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 312
(32 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Ústeckého kraje Jiří Šulc.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 10. 2003. Vláda zaslala stanovisko 31. 10. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 11. 2003 jako tisk 467/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 467
Novela z. o krajích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 467/0 dne 3. 10. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0467.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.3.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.4.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.3.2004.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Josef Kalbáč, který přijal k tomuto tisku dne 31.3.2004 usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 312/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 8.4.2004.

Svým usnesením č. 396, v hlasování č. 79 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 9.4.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2004.

Témata EUROVOC: regionregionální orgány státní správyvlajka