Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 295
(94 kB)
Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 509
V.n.z. o mezinárodní pomoci při vymáhání finančn. pohledávek - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 13. 11. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Ostrý a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 863).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 509/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2004 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2004 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 509/2, který byl rozeslán 24. 2. 2004 v 18:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 23, usnesení č. 948).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.3.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 9.4.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.3.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 31.3.2004 usnesení č. 256, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 295/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 1.4.2004.

Svým usnesením č. 372, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 2.4.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2004.

Témata EUROVOC: dluhfinanční vyrovnávánífinanční zrovnoprávněnífinanční ztrátamezinárodní pomocpohledávkapolitika pomocivýkon rozhodnutí