Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 97079
(115 kB)
Návrh senátora Vladimíra Zemana a dalších senátorů ? návrh senátního návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 98056.

Navrhovateli jsou senátor Vladimír Zeman, senátor Jan Krámek, senátorka Libuše Benešová, senátor Milan Kondr, senátor Bohumil Kulhánek, senátor Vladimír Kulhánek, senátor Václav Benda, senátor Jan Benda, senátor Jan Koukal, senátor Bohumil Čada, senátor Zdeněk Vojíř, senátor Ivan Havlíček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 11. 1997. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 1997 jako tisk 328/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 328
Návrh novely zákona o požární ochraně

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 328/0 dne 19. 11. 1997.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 5. 1. 1998. Určil zpravodaje: Jan Žižka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 697).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 328/3, který byl rozeslán 14. 5. 1998 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 798).

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.1.1997.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Pavlata, který přijal k tomuto tisku dne 5.11.1997 usnesení č. 97056, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97079/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9709. schůzi a projednal jej dne 12.11.1997.

Svým usnesením č. 97135 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 7. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 1998.

Témata EUROVOC: odstupnépracovní právoskončení pracovního poměrusociální zabezpečení