Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 97101
(25 kB)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Vyvadil, senátor Jaroslav Musial, senátorka Jarmila Filipová, senátor Oto Neubauer.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 1. 1998. Vláda zaslala stanovisko 13. 2. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 2. 1998 jako tisk 367/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 367
Návrh novely trestního zákona

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 367/0 dne 12. 1. 1998.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.1.1997.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Pavel Rychetský, který přijal k tomuto tisku dne 28.11.1997 usnesení č. 97043, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97101/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9801. schůzi a projednal jej dne 7.1.1998.

Svým usnesením č. 98003 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Témata EUROVOC: prostitucetrestný činveřejný pořádek