Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 97038
(42 kB)
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 27. září 1996 v Buenos Aires
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Ivan Kočárník.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.1.1997.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 89.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Rückl, který přijal k tomuto tisku dne 16.4.1997 usnesení č. 97020, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97038/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9703. schůzi a projednal jej dne 23.4.1997.

Svým usnesením č. 97071 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: Argentinaochrana investicpodpora investicČeská republika