Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 97001
(219 kB)
Návrh zákona o pozemních komunikacích
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy a spojů Martin Říman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 43
Návrh zákona o pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 43/0 dne 5. 9. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 88).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 43/2, který byl rozeslán 12. 12. 1996 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 12. 1996 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 206).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.1.1997.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Mirek Topolánek, který přijal k tomuto tisku dne 16.1.1997 usnesení č. 97501, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97001/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9701. schůzi a projednal jej dne 23.1.1997.

Svým usnesením č. 97011 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 1997.

Témata EUROVOC: bezpečnost dopravydopravní infrastrukturapozemní dopravasilniční poplateksilniční provozsilniční stavbyveřejná správaúdržba