Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 274
(86 kB)
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a článku 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 19. června 1997
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.1.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 568.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 29.3.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.1.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Horák, který přijal k tomuto tisku dne 17.3.2004 usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 274/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 18.3.2004.

Svým usnesením č. 358, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 24.3.2004 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Europolpolicejní spolupráce (EU)protokol (EU)výsadaČeská republika