Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 265
(58 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Tomáš Kvapil.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 8. 2003.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 419
Novela z. o péči o zdraví lidu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 419/0 dne 1. 8. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0419P.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 9. 2003 na 20. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 24. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 649).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23., 30. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 419/3, který byl rozeslán 31. 10. 2003 v 13:00.
  Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě podaných pozměňovacích návrhů s právem EU 0419S.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 244, usnesení č. 772).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 12. 2003 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2003 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 419/4, který byl rozeslán 12. 12. 2003 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2003 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 48, usnesení č. 834).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.1.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.2.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Tomáš Julínek, který nepřijal k tomuto tisku dne 21.1.2004 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 265/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 29.1.2004.

Svým usnesením č. 344, v hlasování č. 138 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 2.2.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 156/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 419/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 419/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 156, usnesení č. 917).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 2. 2004.
  Prezident zákon nepodepsal a 11. 3. 2004 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 419/7.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 419/8.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 24, usnesení č. 980).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 3. 2004.

Témata EUROVOC: dokumentacedůvěrná informacelékařské údajeosobní údajeseznamzdraví veřejnosti