Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 264
(59 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Marie Součková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 447
Novela z. o péči o zdraví lidu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 447/0 dne 11. 9. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2003 (usnesení č. 179). Určil zpravodaje: MUDr. Miroslav Ouzký a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 706).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 25. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 35 dní (usnesení č. 757).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 12. 2003 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2003 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 447/2, který byl rozeslán 12. 12. 2003 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2003 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 37, usnesení č. 833).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.1.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.2.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Tomáš Julínek, který přijal k tomuto tisku dne 21.1.2004 usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 264/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 29.1.2004.

Svým usnesením č. 343, v hlasování č. 133 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 2.2.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 121/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 447/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 447/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 157, usnesení č. 918).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 3. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 3. 2004.

Témata EUROVOC: lékařlékařské vzdělávánílékařský oborlékárníkodborná kvalifikaceprofesní komorazubní lékař