Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 263
(259 kB)
Návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Marie Součková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 445
V.n.z. o podm. získávání a uznávání odb. způsobilosti - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 445/0 dne 11. 9. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2003 (usnesení č. 179). Určil zpravodaje: MUDr. Milan Cabrnoch a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 709).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 25. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 35 dní (usnesení č. 757).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 12. 2003 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2003 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 445/2, který byl rozeslán 12. 12. 2003 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2003 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 31, usnesení č. 831).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.1.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.2.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Richard Sequens, který přijal k tomuto tisku dne 21.1.2004 usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 263/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 29.1.2004.

Svým usnesením č. 342, v hlasování č. 129 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 2.2.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 2. 2004.

Témata EUROVOC: celoživotní vzdělávánílékařlékařské vzdělávánílékařský oborlékárníkodborná kvalifikacezdravotnické povolánízubní lékař