Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 254
(42 kB)
Návrh zákona o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Miroslav Kostelka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 196
Vládní návrh zákona o válečných hrobech

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.1.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.2.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.1.2004.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Zdeněk Bárta, který přijal k tomuto tisku dne 14.1.2004 usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 254/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 28.1.2004.

Svým usnesením č. 324, v hlasování č. 92 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 2.2.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 122/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 196/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 196/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 154, usnesení č. 915).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 3. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 3. 2004.

Témata EUROVOC: etikahřbitovsmrtválečná oběť