Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 245
(196 kB)
Návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 312
V.n.z. o rybářství - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 312/0 dne 30. 4. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Josef Mandík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 470).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 312/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 312/2, který byl rozeslán 29. 10. 2003 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 193, usnesení č. 764).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.12.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.1.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.12.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který nepřijal k tomuto tisku dne 15.1.2004 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 245/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 21.1.2004.

Svým usnesením č. 294, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 27.1.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 99/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2004 poslancům jako tisk 312/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2004 poslancům jako tisk 312/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 47, usnesení č. 901).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2004.

Témata EUROVOC: armádachov rybdolní komoradočasný výbormořský rybolovparlamentní kontrolaparlamentní výborposlanec parlamenturegulace rybolovurybolovná oblastrybářská politikarybářský průmyslsladkovodní rybolovtajná služba