Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 244
(292 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 212
Vládní návrh zákona na ochranu zvířat proti týrání - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.12.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.1.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.12.2003.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Jan Rakušan, který přijal k tomuto tisku dne 14.1.2004 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 244/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 21.1.2004.

Svým usnesením č. 293, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 27.1.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 77/2004.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 1. 2004.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2004.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 2. 2004.

Témata EUROVOC: chov zvířatochrana zvířatpéče o pohodu zvířatpředstavení se zvířatypřeprava zvířatzdraví zvířat