Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 243
(33 kB)
Návrh zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Vladimír Špidla.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 313
V.n.z. o zabezpečení prezidenta republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 313/0 dne 30. 4. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 448).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 313/2, který byl rozeslán 24. 10. 2003 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 118, usnesení č. 762).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.12.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.1.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.12.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Vladimír Kulhánek, který přijal k tomuto tisku dne 14.1.2004 usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 243/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 21.1.2004.

Svým usnesením č. 291, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 48/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2004.

Témata EUROVOC: hlava státumeziparlamentní spoluprácenemzdové příjmyparlamentní delegace