Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 242
(56 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 311
Novela z. o státní statistické službě - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 311/0 dne 30. 4. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 466).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 311/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 311/2, který byl rozeslán 22. 10. 2003 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 11. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 98, usnesení č. 761).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.12.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.1.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.12.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 14.1.2004 usnesení č. 206, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 242/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 22.1.2004.

Svým usnesením č. 313, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 27.2.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 81/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 2. 2004.

Témata EUROVOC: demografická statistikadolní komoradočasný výbormezinárodní statistikanárodní statistikaochrana údajůosobní údajeparlamentní kontrolaparlamentní výborpolicieposlanec parlamentuzpracování dat