Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 215
(71 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 350
Novela z. o zemědělství - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 350/0 dne 12. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 550).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 350/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 350/2, který byl rozeslán 23. 10. 2003 v 12:00.
  Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě podaných pozměňovacích návrhů s právem EU 0350S.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 544, usnesení č. 747).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Fencl, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2003 usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 215/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 10.12.2003.

Svým usnesením č. 267, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 85/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2003 poslancům jako tisk 350/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2003 poslancům jako tisk 350/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 1. 2004 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 11, usnesení č. 890).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 2004.
  Prezident zákon nepodepsal a 29. 1. 2004 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 350/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 350/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 10. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 39, usnesení č. 898).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 2. 2004.

Témata EUROVOC: malý zemědělský podnikparlamentní výborpodpora podnikáníposlanec parlamentuzemědělská výrobazemědělská výrobní politikaústavní právo