Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 274
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Eva Dundáčková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 9. 2001. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 10. 2001 jako tisk 1051/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1051
Návrh novely zákona o auditorech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1051/0 dne 24. 9. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 10. 2001 (usnesení č. 471). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 11. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1895).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1051/3, který byl rozeslán 19. 3. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 553, usnesení č. 2202).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.5.2002.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 18.4.2002 usnesení č. 266, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 274/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 24.4.2002.

Svým usnesením č. 357, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 209/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Témata EUROVOC: aplikovaný výzkumhodnocení projektuodborná kvalifikacevýzkumný ústavzkouškaúčetnictvíúčetní