Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 209
(51 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Karel Čermák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.11.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 515.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.11.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ondřej Feber, který přijal k tomuto tisku dne 14.1.2004 usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 209/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 22.1.2004.

Svým usnesením č. 299, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 27.1.2004 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Polskoobčanskoprávní řízeníprávní pomoctrestní právoČeská republika