Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 179
(172 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 310
Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 310/0 dne 30. 4. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 460).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 310/2, který byl rozeslán 24. 9. 2003 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 74, usnesení č. 657).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.10.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.11.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.10.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Vavroušek, který přijal k tomuto tisku dne 22.10.2003 usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 179/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.11.2003.

Svým usnesením č. 237, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 7.11.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 424/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 11. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 11. 2003.

Témata EUROVOC: dolní komoradočasný výbordůchodový plánevidence obyvatelstvainformační systémparlamentní kontrolaposlanec parlamentusložení parlamentusociální dávkysociální zabezpečenítajná službazdravotní pojištění