Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 178
(771 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 402
Novela z. o daních z příjmů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 402/0 dne 11. 7. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2003 (usnesení č. 171). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 24. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 623).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 402/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 402/2, který byl rozeslán 25. 9. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 122, usnesení č. 659).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.10.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.11.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.10.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 29.10.2003 usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 178/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 11.11.2003 usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 178/4.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 12.11.2003.

Svým usnesením č. 242, v hlasování č. 73 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.11.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 438/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 11. 2003 poslancům jako tisk 402/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 11. 2003 poslancům jako tisk 402/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 2. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 305, usnesení č. 787).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.

Témata EUROVOC: daňdaň z příjmu fyzických osobdaň z příjmů právnických osobdaňový základodpis