Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 268
(226 kB)
Návrh zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1162
V. zák. o úřednících územních samospráv. celků - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1162/0 dne 15. 11. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1910).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1162/2, který byl rozeslán 15. 3. 2002 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 383, usnesení č. 2185).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.5.2002.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Stanislav Bělehrádek, který přijal k tomuto tisku dne 18.4.2002 usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 268/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 26.4.2002.

Svým usnesením č. 369, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 25.4.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 312/2002.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 5. 2002 poslancům jako tisk 1162/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 5. 2002 poslancům jako tisk 1162/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 26, usnesení č. 2323).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 7. 2002.

Témata EUROVOC: lékařský výzkummístní orgány státní správyodborná kvalifikacepovinnosti úředníkaprevence nemocípráva úředníkaregionrozpočet na výzkumstátní úředníkvýzkumný projektzdravotní politika