Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 117
(43 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 206
Vládní návrh zákona o místních poplatcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 206/0 dne 6. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 268).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 206/3, který byl rozeslán 15. 5. 2003 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 456, usnesení č. 523).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.6.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.7.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ivan Adamec, který nepřijal k tomuto tisku dne 11.6.2003 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 117/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 27.6.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Témata EUROVOC: cestovní ruchdomácí zvířefinance místních úřadůhotelový průmyslmístní daň