Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 263
(59 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1066
Vládní návrh zákona o zaměstnanosti - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.5.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Milan Štěch, který přijal k tomuto tisku dne 10.4.2002 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 263/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 26.4.2002.

Svým usnesením č. 365, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 220/2002.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2002.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Témata EUROVOC: Evropská uniefondy (EU)koordinace financovánípolitika zaměstnanostipolitika zaměstnanosti EUpřibližování legislativystrukturální fondyvolný pohyb pracovníků