Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 94
(265 kB)
Návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Marie Součková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 53
V. n. z. o odborné způsobilosti lékaře - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 53/0 dne 24. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: MUDr. Milan Cabrnoch a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 81).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 53/4, který byl rozeslán 11. 4. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 264, usnesení č. 408).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.4.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.5.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.4.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Richard Sequens, který přijal k tomuto tisku dne 20.5.2003 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 94/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.5.2003.

Svým usnesením č. 123, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 23.5.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 5. 2003 poslancům jako tisk 53/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 5. 2003 poslancům jako tisk 53/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 6. 2003 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 476).

Témata EUROVOC: celoživotní vzdělávánílékařlékařské vzdělávánílékařský oborlékárníkodborná kvalifikaceprofesní komoraprofesní přípravazdravotnické povolánízubní lékař