Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98017
(24 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanci Karel Mach a Jaroslav Palas.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 5. 1997. Vláda zaslala stanovisko 13. 6. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 6. 1997 jako tisk 200/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 200
Návrh na vydání zákona, kterým se mění z. č. 140/161 Sb.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 200/0 dne 14. 5. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 6. 1997. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 498).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 200/4, který byl rozeslán 9. 2. 1998 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 661).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.2.1998.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.1998.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr.  Jiří Vyvadil, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.1998 usnesení č. 98015, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98017/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9802. schůzi a projednal jej dne 18.3.1998.

Svým usnesením č. 98027 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 1998 poslancům jako tisk 200/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 1998 poslancům jako tisk 200/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 231, usnesení č. 738).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 1998.

Témata EUROVOC: lovná zvěřochrana živočišné říšeregulace lovurybářský průmysltrestný čin